5 jaar jonger in slechts 5 weken!

Alle recepturen worden onderzocht op stabiliteit en houdbaarheid. Laboratorium- en productiemonsters worden nauwlettend onderzocht op de ontwikkeling van de pH, viscositeit en de ontwikkeling van de geur en kleur.

Gedurende een periode van 13 weken worden monsters bij verschillende temperaturen geanalyseerd. De testresultaten van dit onderzoek garanderen een stabiliteit van het eindproduct. Ons laboratorium is zelf in staat om microbiologisch onderzoek uit te voeren.

Standaard wordt de conservering van recepturen getest door middel van zogenaamde Challengetesten. Hierbij worden opzettelijk micro-organismen aan producten toegevoegd om te kunnen beoordelen of de conservering zijn werk doet.

Blue Mountain wordt geproduceerd volgens de richtlijnen van ISO 9001 / GMP en de Europese Cosmetica Richtlijn (76/768/EEG). Voordat uw product bij ons weggaat heeft het een aantal strenge controles ondergaan door van elkaar onafhankelijke personen en instituten.

 

button11kopie


%d bloggers liken dit: